De-ComfortZone-Bilthoven-Utrecht-Logo.png

U kunt zich via de website www.decomfortzone.nl of telefonisch aanmelden voor behandeling bij ons.

Adres:

Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB te Bilthoven
Gebouw 60, 2e verdieping Unit 67

Image Alt
Over Widad
  /  Over Widad

Mijn Visie

We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door verandering. Ook de manier waarop we denken en handelen is continu aan verandering onderhevig. Binnen De Comfortzone wordt uitsluitend gewerkt volgens Evidence Based Practice (EBP). Dit betekent dat de gebruikte behandelingsmethoden zo goed mogelijk wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn.

Een goed gebruik van kennis uit de wetenschap is daarom voor De Comfortzone een voorwaarde van haar bestaan. In praktische zin wordt dit vertaalt in een omgeving waarin onderbouwing en evaluatie van de werkwijze regelmatig wordt gedaan. Een behandelplan wordt in samenspraak met de cliënt samengesteld zodat haar of hij zelf gemotiveerd raakt om met ons aan de slag om de regie van je leven in eigen handen te nemen.

De-ComfortZone-Bilthoven-Utrecht-Widad-Diouri-psychotherapeut

Over Widad

23 jaar geleden, en het voelt als de dag van gisteren, toen ik de keuze had gemaakt voor een beroep binnen de gezondheidszorg. Een keuze die ik toen niet rationeel kon onderbouwen maar wel een sterk aantrekkingskracht ernaar voelde. Het is nadat ik een paar jaar als pedagoog te hebben gewerkt in de jeugdgezondheidszorg, ik ontdekte wat de reden was van die aantrekkingskracht. Hierbij lag bij mij de nadruk op opvoed-ondersteuning binnen het gezin en de relatie tussen kind en zijn omgeving.

Het was vooral de combinatie van nieuws-gierigheid en liefde voor diepgaande gesprekken en voor onderzoek. Nieuwsgierigheid naar de beweegredenen van het gedrag van mensen en deze te willen onderzoeken maar ook diepgaande gesprekken voeren om inzicht te krijgen in iemands kernwaarden, normen en karakter. Ik kwam erachter dat de oorzaken van gezins-problematiek meestal een relatie hebben met ontwikkelings-, denk-, perceptie- en leeraspecten en uiteraard ook de gender- en cultuuraspecten. Een stap maken naar de geestelijke gezondheidszorg was hierdoor voor mij een vanzelfsprekendheid.

Ik heb daarom naast mijn bachelor Pedagogiek, een driejarige opleiding post HBO Psychosociaal Therapeut afgerond. Daarnaast studeer ik deeltijd Klinische Psychologie aan de open Universiteit Utrecht.

 Als psychosociaal therapeut leg ik de aandacht op het samen verkennen van de klachten/problemen en zoeken we naar oorzaken en oplossingen. Deze werkwijze hanteer ik ook als relatietherapeut waarin ik samen met het koppel onderzoek wat er nodig is om op een ander niveau elkaar te leren kennen. Hierbij is het ook van het belang dat de verbinding met jezelf niet verloren gaat.

Naast mijn eigen praktijk werk ik parttime als behandelaar bij een GGZ-instelling in Utrecht. Na een reeks aantal jaren met een diversiteit aan mensen te hebben gewerkt, kan ik met zekerheid stellen dat de gedachten en vervolgens de emoties van de mensen de meest belangrijkste beweegredenen vormen voor het vertoonde gedrag.

Ik vind het daarom belangrijk om aandacht te besteden aan het detecteren van de gedrongen gedachten en emoties, die door verschillende redenen, niet tot uiting kunnen komen. Wat ik ook erg belangrijk vind is de interactie waarin de cliënt en ik de verbinding zoeken. De interactie waarbij respect, erkenning, betrouwbaarheid, openheid en discretie de fundamenten zijn.

Wil je meer weten over De Comfortzone? Volg ons op Instagram.